Przedszkole

Skrzatka Oczatka

 

 

Zapewniamy wykwalifikowaną i kreatywną kadrę pedagogiczną, ustawicznie doskonalącą swój warsztat pracy, zapewniającą dzieciom wychowanie i edukację na najwyższym poziomie.

Nasi pracownicy dbają o ciepłą, przyjazną i fajną atmosferę w przedszkolu. Organizują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie.

Pracownicy naszego przedszkola,

·        rozumieją i zaspakajają potrzeby dziecka traktując je jako autonomiczny podmiot,

·        inicjują zmiany i są otwarci na innowacje,

·        dbają o swój rozwój zawodowy, a wiedzę i umiejętności przekształcają na praktykę,

·        prowadzą stałą obserwację postępów dziecka, stawiają wychowankom trudne, lecz realne wyzwania, aby jak najlepiej przygotować dzieci do dalszej edukacji.

Podstawowy wymóg stawiany naszej kadrze pedagogicznej, to wysokie kwalifikacje i umiejętność ich wykorzystania w codziennej pracy.
Dlatego wspieramy rozwój naszych pedagogów, wykorzystując i umożliwiając różne formy doskonalenia zawodowego.

Kolejnym zadaniem zespołu młodych, wykształconych i kreatywnych nauczycieli Przedszkola Skrzatka Oczatka jest stworzenie i utrzymanie ciepłej i przyjaznej atmosfery, zwiększającej efekty edukacyjne.